Δευτέρα

17.30 - 18.30 Ρυθμική 4 - 6 ετών (εισαγ.Μπαλέτου) 18.30 - 19.30 Μπαλέτο 7 - 9 ετών (1 degree) 19.30 - 20.30 Μπαλέτο 8 - 12 ετών (2 degree) 20.30 - 21.30 Χορευτική Γυμναστική Ενήλικες

Πρόγραμμα Σχολής 2018 - 2019

Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, Περιστέρι (πλησίον μετρό Αγ.Αντωνίου& Περιστερίου) τηλ/fax 210 5717739 κιν. 6909844299 mail: e.karropoulou@yahoo.gr

Τρίτη

18.30 - 19.30 Μπαλέτο 6 - 8 ετών (1 χρόνος) 19.30 - 21.00 Μπαλέτο (Β’ Αίθ.) Αρχάριο Ενηλίκων (22 & άνω) 20.00 - 21.30 Μπαλέτο 14 ετών (3,4 degree - ενήλικες)

Τετάρτη

17.30 - 18.30 Ρυθμική 4 - 6 ετών (εισαγ.Μπαλέτου) 18.30 - 19.30 Μπαλέτο 7 - 9 ετών (1 degree) 19.30 - 20.30 Μπαλέτο 8 - 12 ετών (2 degree) 20.30 - 21.30 Χορευτική Γυμναστική Ενήλικες

Πέμπτη

17.30 - 18.30 Χορευτική Γυμναστική Ενήλικες 18.30 - 19.30 Μπαλέτο 6 - 8 ετών (1 χρόνος) 19.30 - 21.00 Μπαλέτο (Β’Αίθ.) Αρχ. Ενηλίκων (22 & άνω) 20.00 - 21.30 Μπαλέτο 14 ετών (3,4 degree ενήλικες)

Παρασκευή

18.00 - 19.30 Μπαλέτο 14 - Ενήλικες (3,4 degree)

Σάββατο

12.00 - 13.30 Νεοκλασσική Τεχνική& Χορογραφίες Έφηβοι και Ενήλικες

Δευτέρα

17.30 - 18.30 Σύγχρονο 6 - 8 ετών (Παιδικό) 18.30 - 19.30 Σύγχρονο 8 - 12 ετών (Παιδ./Προχ.) 19.30 - 21.00 Σύγχρονο 14 - 18 ετών (Προχωρημένο) 21.00 - 22.30 Σύγχρονο Ενήλικες

Τετάρτη

17.30 - 18.30 Σύγχρονο 6 - 8 ετών (Παιδικό) 18.30 - 19.30 Σύγχρονο 8 - 12 ετών (Παιδ./Προχ.)

Παρασκευή

19.30 - 21.00 Σύγχρονο 14 - 18 ετών (Προχωρημένο) 20.00 - 21.00 Hip Hop 21.00 - 22.30 Σύγχρονο Ενήλικες

Σάββατο

13.00 - 14.00 Hip Hop
Μπαλέτο
Σύγχρονο / Hip Hop