Δευτέρα

17.30 - 18.30 Εισαγωγή Μπαλέτου 4 - 6 ετών 18.30 - 19.30 Μπαλέτο 7 -10 ετών (1 degree) 19.30 - 21.00 Μπαλέτο 9 - 12 ετών (2 degree) 21.00 - 22.00 Χορευτική Γυμναστική Ενήλικες

Πρόγραμμα Σχολής 2019 - 2020

Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, Περιστέρι (πλησίον μετρό Αγ.Αντωνίου& Περιστερίου) τηλ/fax 210 5717739 κιν. 6909844299 mail: e.karropoulou@yahoo.gr

Τρίτη

17.30 - 18.30 Εισαγωγή Μπαλέτου 2ος Χρόνος 5 - 7 ετών 18.30 - 20.00 Μπαλέτο 12 - 15 ετών (2/3 degree) 19.30 - 21.00 Μπαλέτο (Β’ Αίθ.) Αρχάριο Ενηλίκων (22 & άνω) 20.00 - 21.30 Μπαλέτο 16 ετών - Ενήλικες (4/5 degree)

Τετάρτη

17.30 - 18.30 Εισαγωγή Μπαλέτου 4 - 6 ετών 18.30 - 19.30 Μπαλέτο 7 -10 ετών (1 degree) 19.30 - 21.00 Μπαλέτο 9 - 12 ετών (2 degree) 21.00 - 22.00 Χορευτική Γυμναστική Ενήλικες

Πέμπτη

17.30 - 18.30 Εισαγωγή Μπαλέτου 2ος Χρόνος 5 - 7 ετών 18.30 - 20.00 Μπαλέτο 12 - 15 ετών (2/3 degree) 19.30 - 21.00 Μπαλέτο (Β’ Αίθ.) Αρχάριο Ενηλίκων (22 & άνω) 20.00 - 21.30 Μπαλέτο 16 ετών - Ενήλικες (4/5 degree)

Παρασκευή

18.00 - 19.30 Μπαλέτο 16 ετών - Ενήλικες (4/5 degree)

Δευτέρα

17.30 - 18.30 Σύγχρονο 7 - 11 ετών (Παιδικό) 18.30 - 19.30 Σύγχρονο 9 - 13 ετών (Παιδ./Προχ.) 19.30 - 21.00 Σύγχρονο 14 - 18 ετών (Προχωρημένο) 21.00 - 22.30 Σύγχρονο Ενήλικες

Τετάρτη

17.30 - 18.30 Σύγχρονο 7 - 11 ετών (Παιδικό) 18.30 - 19.30 Σύγχρονο 9 - 13 ετών (Παιδ./Προχ.)

Παρασκευή

19.30 - 21.00 Σύγχρονο 14 - 18 ετών (Προχωρημένο) 20.00 - 21.00 Hip Hop 21.00 - 22.30 Σύγχρονο Ενήλικες

Σάββατο

13.00 - 14.00 Hip Hop
Μπαλέτο
Σύγχρονο / Hip Hop